இரா. செல்வராசு

விரிவெளித் தடங்கள்

இரா. செல்வராசு header image 2

யூனிகோடு

March 14th, 2004 · No Comments

பல திசைகளாய் இருந்து மூன்று கோடுகளாகி இன்று தமிழ்க் கணினியுலகம் யூனிகோடு என்னும் ஒரே முறையை நோக்கி வெகு விரைவாய் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பல ஆர்வலர்கள் அந்தத் திசையை நோக்கிச் செலுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். உஷாவும் அருணாவும் எளிமையாய் கணினித் தமிழ் பாவிக்கும் நாள் எந்த நாளோ என்று ஆதங்கப் பட்டிருந்தார்கள். அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. சிறு சிறு குறைகள் இருந்தாலும், மற்ற பல வசதிகள் மற்றும் ஆதாயங்கள் காரணமாக எல்லோரும் இனி யூனிகோடையே பாவிக்க வேண்டும். இன்னும் பழைய முறைகளில் இருப்பவர்கள் கூடிய விரைவில் மாறி விடுங்கள். ஐயம் இருப்பவர்கள் விக்கிப்பக்கம் சென்று கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

வருகிற தமிழ்ப் புத்தாண்டில் இருந்து மடலாடற்குழுக்களில் இனி யூனிகோடைப் பாவிக்க ஒட்டு மொத்த முடிவு செய்வோம் என்று முகுந்தராஜ் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். முடிந்தவர்கள் இப்போதே மாறி விடுங்கள். மதுரை மின்தொகுப்புத் திட்டத்தையும் டஸ்கியில் இருந்து யூனிகோடுக்கு மாற்றிவிட நடக்கும் முயற்சிகளுக்கு உதவ வேண்டி வெங்கட் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். யூனிகோட்டுப் பயன்பாடு இயல்பாகப் பெருக வேண்டும் என்னும் கருத்தில் அவற்றின் தானியங்கி எழுத்துருக்களைக் கூடத் தான் பாவிக்கப் போவதில்லை என்று அது வரையில் தனது தளத்தைச் சிலர் பார்க்க முடியாவிட்டால் கூடப் பரவாயில்லை என்று இருக்கிறார் அவர்.

இன்றைய சிறு நுட்பக் குறிப்பு அவ்வளவு தான். இதற்கு மேலும் எழுதினால், இங்கு வந்தும் இந்த நுட்ப விஷயங்களா என்று சண்டைக்கு வந்துவிடுவார்கள்.

மீண்டும் சந்திப்போம்.

Tags: பொது · யூனிகோடு